ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ โรงพยาบาลย่านตาขาว ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการฉับไว เอาใจใส่ทุกคน
  เมนูผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
รหัสลับ
รหัสลับ
ป้อนรหัสลับ

  CountDown
พฤหัสบดี ที่ 2 กรกฏาคม 2563
เดือนนี้มี 31 วัน
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  ผลงานที่ภาคภูมิใจ
  แผนที่โรงพยาบาล
  ติดต่อ
  ข้อมูลผู้ใช้
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้0
สมาชิกใหม่ในปีนี้0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 10
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • Wuttichai

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 37
 • สมาชิก:
 • 37
 • ไม่แสดง:
 • 37
 • ทั้งหมด:
 • 74

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
    ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

  หมวด : เอกสารเผยแพร่
  กลุ่มข่าว :
   จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพโดยวิธิเฉพาะเจาะจง (อ่าน 12 ครั้ง)
  โดย : บริหาร (18 มิ.ย. 2563)จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพโดยวิธิเฉพาะเจาะจง  อ่านต่อ...........
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (อ่าน 140 ครั้ง) ฮิต
  โดย : บริหาร (07 เม.ย. 2563)เผยแพร่แผนการจัีดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ม.ค.63-ก.พ.63 (อ่าน 159 ครั้ง) ฮิต
  โดย : บริหาร (19 มี.ค. 2563)สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน  ม.ค.63-ก.พ.63 อ่านต่อ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   รายงานผลกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชก... (อ่าน 58 ครั้ง) ฮิต
  โดย : ยุทธศาสตร์ฯ (02 มี.ค. 2563)รายงานผลกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2563  อ่านต่อ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ข้อมูลแสดงสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏ... (อ่าน 47 ครั้ง) ฮิต
  โดย : ยุทธศาสตร์ฯ (02 มี.ค. 2563)ข้อมูลแสดงสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติการของเครือข่าย ปี2562  อ่านต่อ....
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   แผนยุทธศาสตร์ ปี 2563 (อ่าน 84 ครั้ง) ฮิต
  โดย : ยุทธศาสตร์ฯ (02 มี.ค. 2563)แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอย่านตาขาว ประจำปีงบประมาณ 2563.........อ่านต่อ
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2562 (อ่าน 63 ครั้ง) ฮิต
  โดย : ฝ่ายพัสดุ (22 ม.ค. 2563)สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2562  อ่านต่อ...........
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   สรุปการจัดหาพัสดุประจำเดือนตุลาคม 62 (อ่าน 82 ครั้ง) ฮิต
  โดย : พัสดุ (13 ธ.ค. 2562)สรุปการจัดหาพัสดุประจำเดือนตุลาคม 62  อ่านต่อ.........
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   สรุปการจัดหาพัสดุประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 62 (อ่าน 86 ครั้ง) ฮิต
  โดย : พัสดุ (11 ธ.ค. 2562)สรุปการจัดหาพัสดุประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 62  อ่านต่อ.......
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต (อ่าน 105 ครั้ง) ฮิต
  โดย : ฝ่ายบริการ (11 ธ.ค. 2562)การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต  อ่านต่อ..........
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   การจัดการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (อ่าน 89 ครั้ง) ฮิต
  โดย : ฝ่ายเภสัชกรรม (04 พ.ย. 2562)การจัดการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ  อ่านต่อ....
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 (อ่าน 369 ครั้ง) ฮิต
  โดย : ฝ่ายพัสดุ (20 ส.ค. 2562)สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562  อ่านต่อ...............
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มิถุนายน 2562 (อ่าน 278 ครั้ง) ฮิต
  โดย : ฝ่ายพัสดุ (20 ส.ค. 2562)สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มิถุนายน 2562  อ่านต่อ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   สัญญาก่อสร้างทางลาด (อ่าน 136 ครั้ง) ฮิต
  โดย : บริหารทั่วไป (02 ส.ค. 2562)สัญญาก่อสร้างทางลาด  อ่านต่อ.......
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบริการผู้ป่วยนอก (อ่าน 124 ครั้ง) ฮิต
  โดย : บริหาร (11 ก.ค. 2562)จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบริการผู้ป่วยนอก  อ่านต่อ............
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จ้างปรับปรุงอาคารคนไข้นอก 30 เตียง  (อ่าน 108 ครั้ง) ฮิต
  โดย : บริหาร (11 ก.ค. 2562)จ้างปรับปรุงอาคารคนไข้นอก 30 เตียง อ่านต่อ .....
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ข่าวสารความเคลื่อนไหว ด้านคุ้มคลองผู้บริโภค (อ่าน 112 ครั้ง) ฮิต
  โดย : ฝ่ายเภสัช (24 มิ.ย. 2562)ข่าวสารความเคลื่อนไหว ด้านคุ้มคลองผู้บริโภค  อ่านต่อ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (อ่าน 331 ครั้ง) ฮิต
  โดย : พัสดุ (12 มิ.ย. 2562)สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  อ่านต่อ...........
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะขาดวิตามินดี (อ่าน 291 ครั้ง) ฮิต
  โดย : ฝ่ายเภสัช (05 เม.ย. 2562)ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะขาดวิตามินดี  อ่านต่อ..........
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายบริการส... (อ่าน 170 ครั้ง) ฮิต
  โดย : ยุทธศาสตร์ (04 เม.ย. 2562)แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอย่านตาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562  อ่านต่อ....
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  หน้าที่ จาก 2
  1 | 2  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
  ข่าวยอดนิยมในหมวด
   เอกสารรับการตรวจราชการกระทรวงครั้งที่2ปี61
  23 พ.ค. 2561
   เอกสารประกอบการตราจราชการเครือข่ายอำเภอย่านตาขาว ปี 61
  19 ก.พ. 2561
   แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ
  02 ก.พ. 2561
   สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
  20 ส.ค. 2562
   นำเสนอตรวจราชการกระทรวงครั้งที่ 2ปี 61
  24 พ.ค. 2561
  ทั้งหมด