_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้กดบัตรคิว(Kiosk) จำนวน 3 ตู้ สำหรับโรงพยาบาลย่านตาขาว
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้กดบัตรคิว(Kiosk) จำนวน 3 ตู้ สำหรับโรงพยาบาลย่านตาขาว อ่านต่อ..

ข่าวโดย : พัสดุ
อ่าน 181 ครั้ง
วันที่ 09 พฤษภาคม 2566
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:53:30:AM