_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมถรรนะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมถรรนะ ตำแหน่ง พนักงานเปล อ่านต่อ....

ข่าวโดย : บริหาร
อ่าน 164 ครั้ง
วันที่ 27 เมษายน 2566
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:07:49:PM