ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ โรงพยาบาลย่านตาขาว ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการฉับไว เอาใจใส่ทุกคน
รพ.ย่านตาขาว :: ค้นหา
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ค้นหาพบ 71 ที่ตรงกัน
รพ.ย่านตาขาว หน้ากระดานข่าวหลัก
ผู้ส่ง ข้อความ
  กระทู้: MOIT1 คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 33

ตอบกระดาน: (ITA) 2567   ตอบ: 16/11/2023 9:25 am   ชื่อกระทู้: MOIT1 คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง
MOIT1 1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง
MOIT1 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[url=https://drive.google.com/file/d/1aw ...
  กระทู้: MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 104

ตอบกระดาน: (ITA) 2567   ตอบ: 15/11/2023 8:39 am   ชื่อกระทู้: MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
MOIT2
MOIT2 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (ต้ ...
  กระทู้: MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 588

ตอบกระดาน: (ITA) 2566   ตอบ: 29/03/2023 8:50 am   ชื่อกระทู้: MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์
MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT14 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนา ...
  กระทู้: MOIT13
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 601

ตอบกระดาน: (ITA) 2566   ตอบ: 22/03/2023 9:20 am   ชื่อกระทู้: MOIT13
MOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

M ...
  กระทู้: MOIT7
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 688

ตอบกระดาน: (ITA) 2566   ตอบ: 17/03/2023 1:43 pm   ชื่อกระทู้: MOIT7
MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบป ...
  กระทู้: MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจ
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 706

ตอบกระดาน: (ITA) 2566   ตอบ: 24/02/2023 11:19 am   ชื่อกระทู้: MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจ
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT19 1. มีบันทึกข้อความ ท ...
  กระทู้: MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกา
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 714

ตอบกระดาน: (ITA) 2566   ตอบ: 24/02/2023 10:54 am   ชื่อกระทู้: MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกา
MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT11 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผ ...
  กระทู้: MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การคว
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 637

ตอบกระดาน: (ITA) 2566   ตอบ: 21/02/2023 1:55 pm   ชื่อกระทู้: MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การคว
MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
MOIT18 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ข ...
  กระทู้: MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 708

ตอบกระดาน: (ITA) 2566   ตอบ: 21/02/2023 1:45 pm   ชื่อกระทู้: MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
MOIT10 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแน ...
  กระทู้: MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 760

ตอบกระดาน: (ITA) 2566   ตอบ: 21/02/2023 1:41 pm   ชื่อกระทู้: MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
  กระทู้: MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงา
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 679

ตอบกระดาน: (ITA) 2566   ตอบ: 21/02/2023 11:04 am   ชื่อกระทู้: MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงา
MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT8 หลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้คว ...
  กระทู้: MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประ
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 608

ตอบกระดาน: (ITA) 2566   ตอบ: 20/02/2023 3:25 pm   ชื่อกระทู้: MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประ
MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

MOIT20 1.1 บันทึกข้อความขอ ...
  กระทู้: MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องท
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 566

ตอบกระดาน: (ITA) 2566   ตอบ: 14/02/2023 2:35 pm   ชื่อกระทู้: MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องท
MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

MOIT9 1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผย ...
  กระทู้: MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 656

ตอบกระดาน: (ITA) 2566   ตอบ: 30/01/2023 11:11 am   ชื่อกระทู้: MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT6 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออน ...
  กระทู้: MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีข
nuzaa

ตอบ: 0
เข้าชม: 787

ตอบกระดาน: (ITA) 2566   ตอบ: 05/01/2023 12:17 pm   ชื่อกระทู้: MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีข
MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

MOIT22 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู ...
 
หน้า 1 จากทั้งหมด 5 ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5  ถัดไป
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปยัง:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group