ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ โรงพยาบาลย่านตาขาว ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการฉับไว เอาใจใส่ทุกคน
  เมนูผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
รหัสลับ
รหัสลับ
ป้อนรหัสลับ

  CountDown
เสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562
เดือนนี้มี 31 วัน
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  ผลงานที่ภาคภูมิใจ
  แผนที่โรงพยาบาล
  ติดต่อ
  ข้อมูลผู้ใช้
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้0
สมาชิกใหม่ในปีนี้0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 10
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • Wuttichai

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 56
 • สมาชิก:
 • 56
 • ไม่แสดง:
 • 56
 • ทั้งหมด:
 • 112

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
    ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ   วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลย่านตาขาว บริการเป็นเลิศ องค์กรเปี่ยมสุข ภาคีมีส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี ภายในปี ๒๕๖๔


  พันธกิจ  (Mission)

  ๑. พัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศ

  ๒. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  ๓. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการจัดระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม

  ๔. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


  เป้าประสงค์ (Goals)

  ๑. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานครอบคลุม ๔ มิติ และองค์รวม

  ๒. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข

  ๓. ภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม เพื่อให้บริการมีคุณภาพ ในการจัดการสุขภาพ

  ๔. บุคลากรมีความสมรรถนะเชิงวิชาชีพในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน


  กลยุทธ์

  ๑. เพิ่มศักยภาพของหน่วยบริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

  ๒. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคเพื่อลดอัตราการป่วย/ตาย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

  ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ

  ๔. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสมดุล ระหว่างชีวิตและการทำงาน

  สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::::::::::::::: โรงพยาบาลย่านตาขาว ::::::::::::::: All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2011-09-15 (2472 ครั้ง)

  ย้อนกลับ