ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ โรงพยาบาลย่านตาขาว ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการฉับไว เอาใจใส่ทุกคน
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงพยาบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  ผลงานที่ภาคภูมิใจ
  แผนที่โรงพยาบาล
  ITA
  เมนูผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
รหัสลับ
รหัสลับ
ป้อนรหัสลับ

  CountDown
เสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567
เดือนนี้มี 30 วัน
  ข้อมูลผู้ใช้
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้0
สมาชิกใหม่ในปีนี้0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 10
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • tab

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 0
 • สมาชิก:
 • 0
 • ทั้งหมด:
 • 0

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
    ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ
  ผลงานที่ภาคภูมิใจ

  เกียรติ และรางวัลที่ได้รับ
  1. ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาลเลี้ยงลูกด้วยแม่ เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2537
  2. โรงพยาบาลย่าตาขาวดำเนินการตามโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า บรรลุเป็นอำเภอสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี พ.ศ. 2535
  3. รับรางวัล คปสอ. ดีเด่นในด้านการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก เขต 12 ปี พ.ศ. 2542
  4. ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดตรัง ในการนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลจากนายกรัฐมลตรี ( Prime Minster Award ) ในด้าน “ ผลงานบริการประชาชนดีเด่น” ปี 2542
  5. ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการพัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการด้วยเทคนิค 5 ส ของจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2543
  6. ได้รับเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขเขต 12 ให้เป็นตัวแทนโรงพยาบาลชุมชน นำเสนอเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ “ วันที่ 11 ตุลาคม 2543
  7. ได้รับการประกาศให้โรงพยาบาลที่มีโรงครัวมาตรฐาน ระดับดีมาก ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล จากกรมอนามัย และได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก ที่เป็นโรงครัวฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน
  8. ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2546
  9. ได้รับเกียรติบัตรผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี 2548
  10. สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษานำร่อง ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคใต้ และรางวัลรองชนะเลิศในระดับประเทศ ปี 2549 – 2550
  11. ได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่มีคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550
  12. ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิชาการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอจากเขต 12 ปี 2550
  13. ได้รับเกียรติบัตรผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี 2551
  14. ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครับ ระดับเงินปี 2551
  15. ผ่านการประเมินการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับ 2 จากกรมควบคุ้มโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551
  16. ได้รับรางวัล “โรงพยาบาลเกรด A ( 3 ปีซ้อน ) ผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ ปี 2549 - 2551” จากสำนักงานป้องกันและควบคุ้มโรคที่ 12 สงขลา
  17. ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับ ปี 2552
  18. นำเสนอผลงานเรื่อง “การติดตามผู้รับบริการผ่าตัดแบบวันเดียวโดยใช้โทรศัพท์” ของสมาคมห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ปี 2553
  19. ได้รับโล่ประกาศเกียนรติคุณ โรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงาน การให้บริการวัคซีดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2552 จากกระทรวงสาธรณสุขและสำนักงานหลักนะกันสุขภาพแห่งชาติ
  20. ผ่านการประเมินการดำเนินงานสมาธิบำบัดอยู่ในระดับดี ปี 2553
  21. ได้รับรางวัลชมเชยในการดำเนินโครงการให้บริการวัคซีดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2003 เมื่อ 30 ส.ค. 2553
  22. อสม. ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลได้รับรางวัล อสม. ดีเด่น ระดับอำเภอ ในสาขาส่งเสริมสุขภาพและ อสม. ในเครือข่ายบริการโรงพยาบาล ได้รับรางรางวัล อสม. ดีเด่นระดับชาติในสาขาเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ปี 2554
  23. รางวัล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์สินชัย รองเดช เป็นผู้บริหารสาธารณสุขต้นแบบที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสุขภาพเชิงรุกด้วยกระบวนการดำเนินงานสุขศึกษา และพัฒนาสุขภาพ เมื่อ 24 ก.พ. 2554
  24. รางวัล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์สินชัย รองเดช แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในวโรกาสเสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินงานพื้นที่เขตตรวจราชการสาธารณสุข 7 จังหวัดตรัง เมื่อ 13 มิ.ย. 2554
  25. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลต้นแบบ การเดิน การจัดการน้ำหนักและรอบเอวประจำปีงบประมาณ 2554 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  26. ผ่านการประเมินให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน อำเภอควบคุ่มโรคเข้มแข็ง ในระดับเขต ประจำปีงบประมาน 2554

  สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::::::::::::::: โรงพยาบาลย่านตาขาว ::::::::::::::: All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2011-09-15 (5287 ครั้ง)

  ย้อนกลับ