ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ โรงพยาบาลย่านตาขาว ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการฉับไว เอาใจใส่ทุกคน
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงพยาบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  ผลงานที่ภาคภูมิใจ
  แผนที่โรงพยาบาล
  ITA
  เมนูผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
รหัสลับ
รหัสลับ
ป้อนรหัสลับ

  CountDown
เสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566
เดือนนี้มี 31 วัน
  ข้อมูลผู้ใช้
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้0
สมาชิกใหม่ในปีนี้0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 10
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • tab

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 0
 • สมาชิก:
 • 0
 • ทั้งหมด:
 • 0

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
    ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ
  ผลงานที่ภาคภูมิใจ

  เกียรติ และรางวัลที่ได้รับ
  1. ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาลเลี้ยงลูกด้วยแม่ เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2537
  2. โรงพยาบาลย่าตาขาวดำเนินการตามโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า บรรลุเป็นอำเภอสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี พ.ศ. 2535
  3. รับรางวัล คปสอ. ดีเด่นในด้านการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก เขต 12 ปี พ.ศ. 2542
  4. ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดตรัง ในการนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลจากนายกรัฐมลตรี ( Prime Minster Award ) ในด้าน “ ผลงานบริการประชาชนดีเด่น” ปี 2542
  5. ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการพัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการด้วยเทคนิค 5 ส ของจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2543
  6. ได้รับเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขเขต 12 ให้เป็นตัวแทนโรงพยาบาลชุมชน นำเสนอเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ “ วันที่ 11 ตุลาคม 2543
  7. ได้รับการประกาศให้โรงพยาบาลที่มีโรงครัวมาตรฐาน ระดับดีมาก ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล จากกรมอนามัย และได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก ที่เป็นโรงครัวฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน
  8. ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2546
  9. ได้รับเกียรติบัตรผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี 2548
  10. สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษานำร่อง ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคใต้ และรางวัลรองชนะเลิศในระดับประเทศ ปี 2549 – 2550
  11. ได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่มีคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550
  12. ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิชาการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอจากเขต 12 ปี 2550
  13. ได้รับเกียรติบัตรผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี 2551
  14. ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครับ ระดับเงินปี 2551
  15. ผ่านการประเมินการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับ 2 จากกรมควบคุ้มโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551
  16. ได้รับรางวัล “โรงพยาบาลเกรด A ( 3 ปีซ้อน ) ผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ ปี 2549 - 2551” จากสำนักงานป้องกันและควบคุ้มโรคที่ 12 สงขลา
  17. ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับ ปี 2552
  18. นำเสนอผลงานเรื่อง “การติดตามผู้รับบริการผ่าตัดแบบวันเดียวโดยใช้โทรศัพท์” ของสมาคมห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ปี 2553
  19. ได้รับโล่ประกาศเกียนรติคุณ โรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงาน การให้บริการวัคซีดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2552 จากกระทรวงสาธรณสุขและสำนักงานหลักนะกันสุขภาพแห่งชาติ
  20. ผ่านการประเมินการดำเนินงานสมาธิบำบัดอยู่ในระดับดี ปี 2553
  21. ได้รับรางวัลชมเชยในการดำเนินโครงการให้บริการวัคซีดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2003 เมื่อ 30 ส.ค. 2553
  22. อสม. ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลได้รับรางวัล อสม. ดีเด่น ระดับอำเภอ ในสาขาส่งเสริมสุขภาพและ อสม. ในเครือข่ายบริการโรงพยาบาล ได้รับรางรางวัล อสม. ดีเด่นระดับชาติในสาขาเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ปี 2554
  23. รางวัล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์สินชัย รองเดช เป็นผู้บริหารสาธารณสุขต้นแบบที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสุขภาพเชิงรุกด้วยกระบวนการดำเนินงานสุขศึกษา และพัฒนาสุขภาพ เมื่อ 24 ก.พ. 2554
  24. รางวัล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์สินชัย รองเดช แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในวโรกาสเสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินงานพื้นที่เขตตรวจราชการสาธารณสุข 7 จังหวัดตรัง เมื่อ 13 มิ.ย. 2554
  25. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลต้นแบบ การเดิน การจัดการน้ำหนักและรอบเอวประจำปีงบประมาณ 2554 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  26. ผ่านการประเมินให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน อำเภอควบคุ่มโรคเข้มแข็ง ในระดับเขต ประจำปีงบประมาน 2554

  สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::::::::::::::: โรงพยาบาลย่านตาขาว ::::::::::::::: All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2011-09-15 (5135 ครั้ง)

  ย้อนกลับ